Best Marvel Supervillain

Best Marvel Supervillain

 • magneto

  Votes: 1 4.3%
 • doctor doom

  Votes: 1 4.3%
 • venom

  Votes: 5 21.7%
 • juggernut

  Votes: 1 4.3%
 • apocalpse

  Votes: 2 8.7%
 • thanos

  Votes: 4 17.4%
 • galactus

  Votes: 1 4.3%
 • loki

  Votes: 3 13.0%
 • doctor octopus

  Votes: 2 8.7%
 • red skull

  Votes: 0 0.0%
 • sand man

  Votes: 2 8.7%
 • electro

  Votes: 1 4.3%

 • Total voters
  23

Chucky1208

New member
Best Marvel Supervillain
 

Top